Portfolio

Onemocnění srdce a cév
Nemoci pohybového ústrojí 
Gynekologická onemocnění včetně neplodnosti
Následná péče po onkologických onemocněních
Léčba nemocí trávicího ústrojí
Léčba nervových nemocí
Edukačně-preventivní program
Kožní nemoci
Diabetes mellitus

Indikace 2023

INDIKACE NÁZEV INDIKACE
I Nemoci onkologické
I/1 Zhoubné nádory
II Nemoci oběhového ústrojí
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční
II/2 Stav po infarktu myokardu do 12 měs. po IM
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. st.
II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění aktuního stádia. Chronický lymfatický edém
II/7 Stavy po operacích srdečních vad. Stavy po revaskularizačních operacích srdce. Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice.
II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce.
III Nemoci trávicího ústrojí
III/1 Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev, stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních
III/2 Stav po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev
III/4 Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiasou, funkční poruchy žlučového traktu
III/5 Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, pooperační pankreatitidocholangoitis, instrumentace žlučových cest, ERPCP, stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii
IV/1 Diabetes mellitus
VI Nemoci nervové
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
VII Nemoci pohybového ústrojí
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. st.
Včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc) soustavně léčené v rámci ambulantní péče
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. Sekundární spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. 
VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difúzní onemocnění pojiva, soustavně léčené v rámci ambulantní péče
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měs. není  efektivní. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní
X Nemoci kožní
X/3 Toxická kontaktní dermatitida. Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
X/4 Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu
XI Nemoci gynekologické
XI/1 Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů). Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. Abortus habitualis
XI/2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky
XI/3 Stavy po komplikovaných operacích gynekologických, stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve